welsh corgi pembroke (7)

mužjaci - međurazred   1
mužjaci - razred otvorenih   1
ženke - razred najmlađih   1
ženke - razred mladih   1
ženke - međurazred   1
ženke - razred otvorenih   2

welsh corgi cardigan (1)

mužjaci - razred otvorenih   1

šetlandski ovčar (2)

mužjaci - razred veterana   1
ženke - razred najmlađih   1

border koli (3)

mužjaci - međurazred   1
ženke - razred mladih   1
ženke - razred otvorenih   1

škotski ovčar dugodlaki (6)

mužjaci - razred štenadi   1
mužjaci - razred mladih   1
mužjaci - razred otvorenih   1
ženke - razred mladih   1
ženke - međurazred   1
ženke - razred otvorenih   1

škotski ovčar kratkodlaki (3)

mužjaci - međurazred   1
mužjaci - razred otvorenih   1
ženke - razred otvorenih   1

staroengleski ovčar (2)

mužjaci - razred mladih   1
ženke - razred mladih   1

welsh corgi pembroke (7)

dogs - intermediate class   1
dogs - open class   1
bitches - puppy class   1
bitches - junior class   1
bitches - intermediate class   1
bitches - open class   2

welsh corgi cardigan (1)

dogs - open class   1

shetland sheepdog (2)

dogs - veteran class   1
bitches - puppy class   1

border collie (3)

dogs - intermediate class   1
bitches - junior class   1
bitches - open class   1

rough collie (6)

dogs - baby class   1
dogs - junior class   1
dogs - open class   1
bitches - junior class   1
bitches - intermediate class   1
bitches - open class   1

smooth collie (3)

dogs - intermediate class   1
dogs - open class   1
bitches - open class   1

old english sheepdog (2)

dogs - junior class   1
bitches - junior class   1

Total: 24